Om Centrerad Ridning

Centered Riding®/Centrerad Ridning (CR) är ett nytt sätt att uttrycka de klassiska principerna för ridning, genom att använda kroppsmedvetenhet, centrering och bildspråk, CR har utvecklats av Sally Swift. Centrerad Ridning svarar på frågan ”hur” när din instruktör talar och ”vad” du ska göra för att kommunicera med din häst. CR kan ge dig ett nytt perspektiv både på ridning och på andra aspekter av ditt liv.

Hur fungerar det?

Många människor är fångade i fällan av omedvetna vanor. Det sätt du använder din kropp på känns normalt och välbekant, även om du har vanemässiga beteendemönster som gör dig stel, sned eller ur balans. Naturligtvis känner och reagerar din häst på hur du använder din kropp, rätt eller felaktigt, vilket kan leda till missar i kommunikationen och obehag. Centrerad Ridning hjälper dig att bli mera medveten om din kropp och dess möjligheter. Du upptäcker inre balans, lugn och kontroll som möjliggör större frihet, smidighet och förmåga till koordination; din häst kommer att svara med bättre balans, hållning och framåtbjudning. Du och din häst blir ett och tillsammans kan ni njuta av en öppen kommunikation och lätthet i rörelserna.

Vilka är de grundläggande teknikerna i Centrerad Ridning?

Mjuka Ögon 
Tillåter ett större synfält, ökar medvetenheten om din och din hästs kropp, skapar mindre spänning och lättare, friare rörelser.

Korrekt andning  
Minskar spänning och trötthet, sänker  tyngdpunkten, engagerar dina djupa inre muskler och hjälper din häst att bli lugnare och mera uppmärksam.

Centrering
Tar dig till ditt centrum för kontroll och energi, djupt inne i den nedre delen av kroppen, vilket gör din sits stadig och säker. Centreringstekniker kan hjälpa dig uppnå den mjuka kraft och det tydliga fokus som är typisk för de orientaliska stridskonsterna.

Balans eller Byggstenarna  
Rätar upp din kropp och ger dig en äkta och stadig balans över din hästs tyngdpunkt, vilket gör det möjligt för dig att sitta säkert samtidigt som du följer hästens rörelser mjukt och bekvämt.

Jordning 
Leder till en bättre balans, säkerhet och stabilitet genom ökad medvetenhet om din kontakt med din häst och med marken via dina sittben och fötter.

Hur lär du dig Centrerad Ridning?

Centrerad ridning använder sig både av uppsuttet arbete och avsuttna övningar (markarbete) skapade för att lära sig anatomi och funktion eller hur den mänskliga kroppen arbetar och samverkar med hästens rörelser och balans. Övningar från Alexandertekniken, tai chi och andra discipliner hjälper till att utbilda hjärnan och kroppen till en högre grad av balans och integritet, med särskild tonvikt på hållning och rörelser.

Allt arbete har praktiska tillämpningar inom din gren av ridning och för att lösa rid- eller träningsproblem. Att läsa böckerna ”ett med hästen” och ”Centrerad Ridning” ger en god introduktion, men att ta lektioner för en utbildad CR instruktör är det bästa sättet att verkligen uppleva Centrerad Ridning och kunna tillämpa det i sin egen ridning.

Vem har nytta av Centrerad Ridning?

CR hjälper ryttare att uppnå sitt eget och sin hästs bästa potential, tar bort rädsla, tvång och onödiga spänningar och hjälper ryttare att förstå hur de ska använda sin kropp bättre.

CR kan tillämpas på alla former av arbete med hästar och för alla typer av hästar och ryttare.

Centrerad Ridnings metoder har används av ryttare, tränare och instruktörer på alla nivåer, från nybörjare och promenadryttare till deltagare i olympiska spel.

CR används inom terapeutisk ridning och har hjälpt många ryttare att fortsätta rida trots gamla skador eller kroniska sjukdomar. Men framförallt så är Centrerad Ridning fascinerande och roligt.