Instruktörer

Här kan du läsa om vad du kan ställa för förväntan på en CR-instruktörs kunnande, efter den utbildningsnivå den innehar. Vill du hitta en instruktör i ditt geografiska område, klicka på länken.

CR Instruktören Nivå 1 är en kompetent ridinstruktör som kan instruera grundstenarna i CR och också applicera dem på hennes/hans disciplin och den nivå där han/hon undervisar.Han/hon kan undervisa CR-grundstenarna i både avsuttna såväl som uppsuttna övningar.Instruktören kan också grunderna i CR Bodywork (baserat på Alexanderteknik). Han/hon kan introducera en ny elev till CR-konceptet inklusive ökad kroppsmedvetenhet, balans och harmoni mellan ryttare och häst mm.Han/hon uppvisar ett CR-kunnande också i sin egen ridning med kroppsmedvetenhet och öppenhet för merlärande. Nivå 1 -instruktörerna kan tillhöra vilken disciplin som helst. Han/hon måste demonstrera egen ridning till samma nivå som han/hon undervisar. Ridning och undervisning kan ske i instruktörens huvuddisciplin. 

En Nivå 2 Instruktör I CR är en mer rutinerad och erfaren instruktör. Hon/han kunnig till att applicera CR-konceptet till mer rutinerade CR-elever och mer avancerade ryttare. Hon/han har erfarenhet, utbildning och utveckling i CR att undervisa ridning, såväl som Bodywork och kan introducera Alexanderteknik och Tai Chi i och med att det är den del av grunden i CR.Hon/han är också mer erfaren i att applicera CR-teknikerna i Hennes/hans egen ridning och undervisning inom den egna disciplinen. Som professionell instruktör har hon/han vidareutbildat sig i ridning, träning och undervisning. Kanske även med officiella examina/diplom. ”Professionell” innebär inte nödvändigtvis att instruktören arbetar heltid som ridinstruktör eller har examina i sitt lands Ridsportförbund. Hon/han är kunnig till att adressera hästen och ryttarens problem under lektionen, inklusive att applicera CR-tekniken i klassisk träning av hästen inom ramen för dennes disciplin. En Niv2 instruktör har rätt att undervisa vilken nivå, vilken disciplin hon/han önskar. Men förväntas rida och undervisa på minimum nivå.

En Nivå 3 Instruktör i CR är en erfaren CR-instruktör som har avancerat och vuxit i både CR-arbetet och hennes/hans huvuddisciplin. Hon/han är kvalificerad att undervisa CR-Open Clinics (introduktionskurser i CR), CR-lektioner applicerat på avancerad ridning. Hon/han har också rätt att ge CR-workshops och demos, uppsuttna såväl som avsuttna. Hon kan undervisa grupper på vilken ridnivå som helst, undervisa rutinerade -och högt utbildade ryttare och kan använda CR-teknikerna för att utveckla träningen av hästar och ryttare inklusive adressera tränings utmaningar. Hon/han har respekt för -och insikt i olika discipliner och kan undervisa CR-grunderna –och teknikerna till ryttare i olika discipliner. Hon/han har djupare kunskaper i Bodywork, inklusive Alexanderteknik. Hon/han har baskunskaperna i biomekaniken hos häst och människa och hur dessa utvecklas under klassisk träning. Hon/han har stor erfarenhet av undervisning och är en god kommunikatör och pedagog, både då hon/han adresserar enskilda elever såväl som grupper. Detta i en klar och organiserad presentation med förståelse för olika sätt av inlärning. Hon/han är professionell, är propert klädd och representerar sig själv och CR väl bland ”hästfolk”.       

En Nivå 4 instruktör i CR har en hög nivå av kunnande och erfarenhet vilken inkluderar undervisning, träning i CR, Bodywork och hästmannaskap. Är kvalificerad att instruera och vidareutveckla andra CR-instruktörer. Hon/han har utökad utveckling som ryttare och instruktör i sin huvuddisciplin och har arbetat/erfarenhet i andra discipliner. Hon/han har stor/lång erfarenhet som CR-instruktör. Och har genom sin CR-lärlingsprocess fördjupat sitt kunnande i Bodywork. En NivåIV instruktör har god kunskap i klassiska principer i hästmannaskap och också i hästens anatomi, biomekanik och utbildningsskalan i klassisk dressyr. Kan applicera CR-teknikerna i träningen av hennes/hans huvuddisciplin och andra discipliner. Håller sig uppdaterad i nya forskningsrön kring hästar. Och också kring tävlingsreglementen och vad tävlingsdomarna ”vill se” etc.En NivIV instruktör har studerat pedagogik inkl. inlärningsstilar, träningsmetoder och kommunikation. Och kan arbeta effektivt och positivt med enskilda elever och grupper av olika åldrar och nivåer. Inklusive avancerade och högt utbildade ryttare och instruktörer. Hon/han kan organisera kurser och arbetar effektivt och proffsigt med publik, externa kursorganisatörer, kursdeltagare och andra hästproffesionella. Hon/han sätter ett gott exempel och är en god förebild som CR-instruktör, hästperson och instruktör av instruktörer. En NivåIV instruktör har djupt kunnande i CR inklusive de två läroböckerna i Centrerad Ridning, CR-grundstenarna, koncept samt övningar. Hon/han har haft sin lärlingstid med som minst 4 NivåIV instruktörer i ett minimum av 40 kursdagar. Hon/han är kunnig i CR-reglementet och har rätt att skriva rekommendationsbrev till Uppgraderande CR-instruktörer. Hon/han håller sig uppdaterad och aktiv i NivåIV-kommittén för diskussioner och omröstningar.